Osteopatia

”To find health should be the object of the doctor, anyone can find disease.” –  Dr. Adrew Taylor Still (Sairauden etsimisen sijaan, osteopaatin tehtävä on löytää terveys)

Mitä on osteopatia?

Osteopatia on terveyden kokonaisvaltaista hoitamista. Hoito perustuu anatomian ja fysiologian hyvään osaamiseen jonka perusteella kehoa ohjataan kohti optimaalista toimintaa. Hoito tasapainottaa ja rentouttaa kehoa tukien sen luontaisia paranemismekanismeja sekä yleistä hyvinvointia. Hoito soveltuu hyvin kaikenikäisille sekä raskaana oleville.

Osteopatiassa kehoa tarkastellaan kokonaisuutena. Oireilun takaa etsitään aiheuttajaa, jonka jälkeen hoito suunnataan sen poistamiseksi. Usein oireen tai kivun syy ei ole siellä missä kipu on, jolloin on tutkittava ja hoidettava kehoa laajemmin. Esimerkiksi lantion alueen jännitykset voivat aiheuttaa päänsärkyjä. Oireilu on usein monen tekijän summa, johon vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin ympäristötekijät.

Suomessa osteopatiaa voi opiskella ammattikorkeakoulussa sekä yksityisissä oppilaitoksissa. Nelivuotisessa koulutuksessa perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön lisäksi muihin lääketieteen osa-alueisiin, joten osteopaatti osaa tarvittaessa myös ohjata potilaan toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle. Osteopatia om valviran rekisteröimä hoitoala.